Hengelo

Eikenborgh

Rol
Verkoop
Opdrachtgever
Woningstichting Ons Huis
Locatie
Hengelo
Woningen
33

Resi is gevraagd om een strategisch verkoopadvies op te stellen voor de portefeuille van Ons Huis in Hengelo, aangezien het woningbezit in Hengelo niet langer tot de kerntaak van Ons Huis behoorde. Het bezit in Hengelo bestond uit vier wooncomplexen: een sociaal wooncomplex met in de plint bedrijfsmatig vastgoed, een vrije sector complex met verhuurde woningen, een zorgboerderij en een intramuraal zorgcomplex. Wij hebben een advies geschreven waarbij we rekening hebben gehouden met de actuele marktvraag én de verplichte regelgeving die van toepassing is op de verkoop van corporatiebezit.

Binnen één jaar is de verkoopportefeuille succesvol verkocht aan drie afzonderlijke vastgoedpartijen. Het sociale complex is verkocht aan een collega-corporatie Welbions via een taakoverdracht. Door het overnemen van de ’taak’, waarbij naast de activa ook de passiva overgaan op de kopende corporatie, kon er vrijstelling worden verkregen op de overdrachtsbelasting. Resi heeft hier de rol vertegenwoordigd als proces- en transactiemanager. We kijken terug op een positieve samenwerking met alle betrokken partijen.

No items found.
Meer weten?
Neem contact op met
Chanine
van Kleij