Resi is de nieuwe generatie woningΒ­beleggingsΒ­adviseur met inhoud

Resi adviseert beleggers, corporaties en ontwikkelaars in de aan- en verkoop van bestaande en nieuwbouw woningbeleggingen. Wij zijn actief betrokken in het hele proces. In de planontwikkeling, verkoopvoorbereiding en de transactie fungeren wij als inhoudelijke sparringpartner.
Met jarenlange ervaring in het begeleiden van woningbeleggingstransacties en met behulp van ons woningdataplatform, begrijpen wij goed wat de juiste strategie is voor het aan- en verkopen van woningvastgoed.
Team

Bouwkundig en financiΓ«le experts betrokken bij iedere woningΒ­transactie

Diensten voor woningΒ­beleggers

Breed netwerk van interΒ­nationale en nationale Β­beleggers

Klanten waarderen Resi vanwege onze inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak. Wij bieden strategisch advies bij de aan- en verkoop van bestaande woningcomplexen en portefeuilles. Iedere verkoop volgt bij ons een zorgvuldige voorbereiding. Wij ontwikkelen een strategie op maat en weten gebruik te maken van momentum in de woningbeleggingsmarkt.

Resi gelooft niet in standaarden maar vindt dat iedere portefeuille, beleggingsvraagstuk en marktsituatie uniek is. In de aankoop van proposities leveren wij, namens u als belegger, marktonderzoek.

Daarbij maken wij gebruik van realtime marktdata van de NVM en de beleggingstransactiedatabase van Resi. Het marktonderzoek wordt opgeleverd in een hoogwaardig visueel presentatiedocument. Wij denken proactief mee in de juiste aankoopstrategie en zijn betrokken in de onderhandelingen met de verkoper.

Ons Resi team heeft een trackrecord in het begeleiden van meerdere institutionele woningbeleggingstransacties en een breed netwerk aan internationale en nationale beleggers.

Diensten voor corporaties

Corporaties verbinden met betrokken marktpartijen

Er is momenteel een ongekende ambitie om met name sociale en middenhuur woningen toe te voegen aan de Nederlandse woningvoorraad. Corporaties zullen hierin de komende jaren een grote rol gaan spelen en zullen hier ook van sterk toegevoegde waarde zijn gezien hun lokale expertise en lange termijnvisie.

Gezien de beperkte ontwikkellocaties is samenwerking met marktpartijen key om de woningvoorraad op peil te krijgen. Resi kent de Nederlandse woningmarkt en de actieve marktpartijen. Resi acteert hierin als linking-pin tussen de partijen. Elkaar vroegtijdig opzoeken in de ontwikkeling ten einde een goed woonprogramma te ontwikkelen en een efficiΓ«nte samenwerking aan te gaan.

Daarnaast zorgt de aanpassing van de Woningwet per 1 januari 2022 voor een breder speelveld voor corporaties. Niet alleen kan er actief geΓ―nvesteerd worden in middenhuurwoningen, maar kunnen corporaties ook weer actief gebouwen en bebouwde gronden verwerven. Hierdoor krijgen corporaties meer kansen voor uitbreiding van hun portefeuille ten einde woningen voor de doelgroep te realiseren.

Wij zijn een actieve sparringpartner voor onze opdrachtgever, zowel op de voor- als op de achtergrond. Wij hebben realtime toegang tot marktdata vanuit de NVM en de beleggingstransactiedatabase van Resi. Hierdoor kunnen wij corporaties adviseren over verschillende vastgoedvraagstukken in de portefeuille en aan- en verkoopkansen van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen in relatie tot de markt.

Diensten voor ontwikkelaars

Verlengstuk van ontΒ­wikkelaars al vanaf de ontwerpfase

In het ontwikkelingsproces werken wij intensief samen met de projectontwikkelaar van A tot Z. In de businesscase maken wij gebruik van ons digitale woningdataplatform. Hiermee onderbouwen wij demografische trends en huur- en leegwaardeontwikkelingen.

Wij leveren de projectontwikkelaar commercieel advies in het bepalen van de beoogde doelgroep(en), passende woonconcepten, samenstelling van het woonprogramma, optimalisering en indeling van plattegronden en de gewenste afwerking van huurwoningen. Dit doen wij voor sociale, midden- en vrije sector huurwoningen en houden hierin rekening met de programma’s van eisen die

gesteld worden door beleggers en corporaties.

In het ontwerpteam (van SO tot DO fase) zetten wij onze woningexpertise in over marktconforme oplossingen, met oog op het realiseren van een optimale verkoop van de woningen. In het ontwerpproces toetsen wij ontwerpaanpassingen aan de te realiseren opbrengst en verkoopbaarheid.

Wanneer Resi u ook in de transactie van nieuwbouwprojecten aan woningbeleggers of corporaties begeleidt, werken wij gestructureerd en altijd met een persoonlijke aanpak.

Diensten voor senioren- en zorgvastgoed

Senioren­woningen en zorgvastgoed, een belangrijke niche in ons vakgebied

Vanuit de demografische ontwikkelingen is senior housing een uiterst interessante productcategorie die uitsluitend goed in de markt geplaatst kan worden door vanaf de planfase stil te staan bij de marktbehoeften van deze doelgroep. Het segment wijkt daarmee in de basis niet af van ander type woningbouwontwikkelingen, maar het heeft wel specifieke kenmerken en wensen. Essentieel is om deze kenmerken vanaf het begin mee te nemen in de planontwikkeling, zeker in combinatie met andere woonvormen in een totale ontwikkeling. Ons Resi team adviseert hierbij welk deel van het plan geschikt is om uit te werken voor senior housing. We geven antwoord op vragen als: Wat betekent een specifieke woningmix voor het totale project? Welke eisen worden gesteld aan de woningen en de algemene voorzieningen van het complex?
Hoe combineer je de plint met de verschillende woonfuncties en hoe versterk je het totale woonconcept? Tevens geven wij in de adviesfase inzicht in de te verwachten huur- en beleggingswaarde, waardoor de projectontwikkelaar toe kan werken naar rendabele businesscases.

Naast advisering in de planfase begeleidt ons team in aan- en verkooptransacties van nieuw en bestaand woonzorgvastgoed. Dit doen wij in opdracht van de belegger, zorginstelling, ontwikkelaarof woningcorporatie. Ons gestructureerde verkoopproces draagt bij aan transparante en succesvolle transacties. We hebben jarenlange ervaring in het samenwerken met het College Sanering Zorginstellingen en zorgen voor een verkoopproces dat naar alle tevredenheid verloopt voor zowel de verkoper als de koper.
Over Resi

Resi werkt aan een betaalbaar en duurzaam woonΒ­klimaat voor bewoners

De woningmarkt groeit. Tot aan 2025 wordt een tekort van circa 419.000 huurwoningen geschat. Deze toenemende vraag komt door een groei in demografie. En omdat er steeds vaker kleinere huishoudens bestaan van één of twee personen.

In de afstemming van deze toenemende vraag op bestaande en nieuwe woningbouw, speelt Resi een belangrijke rol. Wij kennen de woningmarkt door en door. Beschikken over een enorme hoeveelheid actuele data in ons woningdataplatform. En hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van woningtransacties met beleggers en corporaties.

Bovendien weet Resi waar een betaalbaar en duurzaam woonklimaat voor bewoners aan moet voldoen. Combinatie van deze expertise maakt Resi dΓ© sparringpartner en adviseur voor projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en corporaties actief in de woningmarkt.

Wij kennen geen standaardoplossingen of beleggingsstrategie. Maar focussen ons op alle (omgevings)factoren die zorgen voor een duurzame woningmarkt. Met als doel lange termijn rendementen voor woningbeleggers en corporaties, succesvolle woonproducten die aansluiten op de vraag uit de markt en een woonomgeving die als β€˜thuis’ voelt voor bewoners.

Nieuws

Resi werkt mee aan BIR pilot samen met Wonam en Zadelhoff

Het sourcen van locatie specifieke data, selecteren en filteren is nodig om doelgroepen te bepalen en behoeftes te identificeren. Om vervolgens het passende woonconcept met programma te vertalen in het ontwerp van het woongebouw.
Het sourcen van locatie specifieke data, selecteren en filteren is nodig om doelgroepen te bepalen en behoeftes te identificeren. Om vervolgens het passende woonconcept met programma te vertalen in het ontwerp van het woongebouw.