09/7/2024

Resi behartigt 3 belangen bij verkoop Mooiland-woningen

Resi heeft niet 1, 2, maar 3 belangen vertegenwoordigd bij de transactie van 629 woningen door corporatie Mooiland. Nieuwe eigenaren Alwel, WonenBreburg en Laurentius verwelkomen ieder voor zich een aanzienlijk aantal sociale huurwoningen in hun portefeuille. Een leuk en uitdagend traject waarin wij de organisaties hebben mogen begeleiden.

Meer weten?
Neem contact op met
Chanine
van Kleij