Richtlijnen

Wij zijn lid van brancheorganisatie NVM Business (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs). NVM Business is dé brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in het commercieel vastgoed: kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en beleggingen. In totaal zijn er 930 makelaars en taxateurs aangesloten bij NVM.

In de begeleiding van aan- en verkooptransacties hanteren wij de richtlijnen van Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland, de belangenorganisatie IVBN. IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. Voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en/of banken) managen zij omvangrijke vastgoedportefeuilles.

Bij transacties door corporaties is regelgeving van toepassing vastgelegd in de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en onderliggende regelgeving. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) houden toezicht op transacties verricht door corporaties. Resi is bekend met deze stakeholders en de regelgeving die hierop van toepassing is.