Robert
Arkenbout

Nieuw talent enthousiasmeren en inspireren doen we graag bij Resi

We vinden het dan ook super tof dat Jan Struik en Marques Hellendoorn komende maanden gaan meedraaien in ons team.

Als werkstudenten gaan ze aan de slag met het doen van marktanalyses. En het ondersteunen in transacties van bestaande woningportefeuilles en nieuwbouwontwikkelingen. Want zeg zelf. Na alle voorbereidingen, hypotheses, impressies, analyses, onderhandelingen en werkoverleggen is er niets mooiers in het vastgoedvak, dan het beklinken van de deal als eindresultaat.

Welkom Jan & Marques, we hebben zin om komende maanden samen met jullie te gaan bouwen. Aan ons bedrijf en de mooie projecten waaraan wij werken.

Robert
Arkenbout

Aanpassing Woningwet is erdoor, beoogde invoering per 1 januari 2022!

De aanpassingen zullen corporaties meer mogelijkheden geven om vanuit (lokale) expertise hun portefeuille te besturen en hierop hun portefeuillestrategie vast te stellen. Minder een keurslijf, maar meer ondernemen binnen het werkgebied waar de corporatie actief is.

Corporaties mogen (weer) middenhuur woningen ontwikkelen en dat biedt kansen om de doorstroming beter op gang te brengen binnen het eigen sociale woningbezit. Niet alleen op sociaal-maatschappelijk vlak een goede ontwikkeling, maar ook voor de financiΓ«le kaders gezien de hoge bouwkosten en de afgetopte huurprijzen.

We verwachten door deze wijzigingen en het vertrouwen dat hiermee in de sector wordt gegeven, een (nog) actievere rol van corporaties in zowel nieuwe als bestaande woningprojecten. Kansen genoeg om nu door te pakken en de samenwerking met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers op te zoeken.

Meer over de aangepaste Woningwet? Staat op de website van het ministerie.

Robert
Arkenbout

3 vragen waarom stage lopen bij Resi #rocks

Vera Jansen was vier maanden onderdeel van ons Resi team. In 3+1 korte vragen gaat ze in op haar drijfveren en wat ze bij ons heeft opgestoken.

Met je achtergrond in bouwkunde en economie snappen we je interesse in vastgoed. Maar waar wilde je specifiek meer van weten in deze boeiende maar brede sector?
Als student met al een aantal stages op zak, wilde ik graag een kijkje nemen in de vastgoed beleggingswereld. Enerzijds om mij verder te verdiepen in de rol van (institutionele) beleggers en anderzijds om meer te weten te komen over de woningmarkt en de realisatie van succesvolle woonproducten. Vragen als hoe komen deals tot stand? Waar let een belegger op bij investeringen? Wat is de intentie van een ontwikkelaar? En wat is nou precies de rol van een adviseur als Resi in dit proces? Daagden mij als student uit en waren dan ook de aanleiding om een aantal maanden bij Resi mee te draaien en deel uit te maken van dit startende bedrijf.

Beetje koffiehalen en nieuwsbrieven voorselecteren? Of heb je ook Γ©cht nieuwe inzichten op gedaan?
Gelijk vanaf het begin werd ik als teamlid ingezet op uiteenlopende projecten en zat ik er dicht op. Juist omdat Resi een nieuwe start-up is, werd ik vrijwel direct gezien als volwaardig collega. In combinatie met de jarenlange ervaring en kennis van het team heeft dit gezorgd dat ik bijzonder veel heb kunnen leren in relatief korte tijd. Vergaderingen bijwonen, projectlocaties bezoeken en veel verschillende spelers op de vastgoedmarkt zien en horen vond ik ontzettend leerzaam. Het heeft mij de kans gegeven om een beeld te krijgen van de woningvastgoedsector in Nederland. Robbert en Alexander weten professionaliteit en persoonlijkcontact goed te combineren, wat het heel makkelijk en leuk maakte om een gezellige band met het team op te bouwen. Iedereen was meer dan bereid om ervaringen en adviezen te delen. Wat ik als stagiaire enorm waardeer en zeker meeneem in toekomstige (werk)situaties.

Does Size Matter?
Nu mijn stage tot een einde komt, ben ik erg blij met mijn keuze om stage te lopen bij Resi. Als geen ander weet ik hoe moeilijk het is om als student een beeld te vormen over je toekomstige werkomgeving en werkzaamheden. Veel studenten, inclusief ikzelf, denken snel aan de grote bedrijven maar vergeten (of zijn onbekend) met kleinere, startende bedrijven. Terwijl je takenpakket vaak kant en klaar is bij een groot bedrijf, merk ik dat stagelopen bij Resi mij de kans heeft gegeven om ook echt van A tot Z alle facetten van het bedrijf mee te maken. Zodat ik mij daadwerkelijk heb kunnen verdiepen in het vakgebied en persoonlijk heb kunen ontwikkelen

Bonusvraag: wat is jouw eindcijfer voor Resi?
Dikke 10

Robert
Arkenbout

Nieuwe Woonstandaard gelanceerd in quest naar snellere en efficiΓ«nte woningbouw

Samenbrengen van marktpartijen zoals beleggers, corporaties en ontwikkelaars is dagelijkse kost voor ons Resi team. Toch zien wij niet alle vraagstukken voorbijkomen, logisch. Handvatten om nieuwbouwvraagstukken efficiΓ«nter en sneller te doorgronden zijn dan ook welkom. Op initiatief van Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes is op 1 juli 2021 De Woonstandaard gelanceerd. Wij vinden het een mooie erkenning dat Resi gevraagd is hierin mee te denken. Chanine van Kleij en Robbert Arkenbout hebben de teams meegenomen in de perceptie van institutionele beleggers, de inzichten zijn vervolgens verwerkt in deze nieuwe Woonstandaarden.

14 verschillende Product-Markt-Combinaties (PMC’s) zijn hierin uitvoerig uitgewerkt. Voor iedere PMC zijn duidelijke randvoorwaarden beschreven zoals projectgrootte, proces- en gebruikskwaliteit, gezondheid en comfort, milieuaspecten en technische en esthetische kwaliteiten. Heldere handvatten die marktpartijen vanaf nu kunnen gebruiken in het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen.

Deze Woonstandaard 2.0 focust op de realisatie van woning zelf. De organisatie sluit echter niet uit dat daar in de toekomst wellicht standaarden bijkomen voor o.a. bouwdelen (modules) en mogelijk ook voor stedelijke (bedrijfsmatige)ruimtes.

Wil jij de nieuwe Woonstandaard inzetten?
Deze is hier vrij toegankelijk te downloaden.

Robert
Arkenbout

Corporaties, ontwikkelaars, beleggers en gemeenten. Ze spreken elkaars taal (nog) niet.

Dagelijks plukken we de vruchten wanneer wij optreden als mediator tussen marktpartijen.

We zien dat inbreng van lokale corporatiekennis en relaties met gemeenten helpen om procedures te versnellen. En door verwachtingen te managen en het uitspreken van rendementen, inclusief het maken van heldere afspraken, een constructiever proces tot stand komt. Interessante samenwerkingsvormen kunnen dan ontstaan, die naast prijs ook voor synergie zorgen met mogelijke uitbreiding van diezelfde samenwerking in andere projecten.

Wanneer marktpartijen zo constructief te werk gaan… ja, dan gaat het hard met de Nederlandse woningbouw!

Lees meer over de verbreding van onze marktbenadering, door onze vastgoedspecialist Chanine van Kleij

Robert
Arkenbout

Chanine van Kleij zet nieuwe dienst op voor samenwerking corporaties en marktpartijen

Chanine van Kleij werkt reeds 15 jaar in de Nederlandse vastgoedmarkt. Als hoofd corporatieteam bij Capital Value heeft zij zich in de laatste zes jaar gespecialiseerd in het werkveld en de samenwerking met woningcorporaties. Haar uitgebreide netwerk binnen corporaties, verregaande kennis van passende woonprogramma’s en ervaring in het begeleiden van aan- en verkooptransacties met corporaties typeren haar niche specialisme.

Chanine over haar ambities: β€˜Mijn doel is om corporaties en marktpartijen samen te brengen en efficiΓ«nte processen op te zetten voor o.a. nieuwbouw en de herstructurering van bestaande woningbouw.’

Als Resi zien wij dat corporaties een grotere rol gaan spelen in de aanpak van het woningtekort in Nederland. Met de komst van Chanine sorteren we voor op deze marktontwikkeling. We verwachten namelijk dat een aantal van de woningontwikkelingen die wij momenteel in opdracht hebben, zullen worden verkocht aan corporaties.

Met het specialisme van Chanine bedienen wij als beleggingsadviseur een nog breder palet stakeholders in de woningvastgoedmarkt. Wij vinden het dan ook te gek om samen te werken en naast advisering aan projectontwikkelaars en woningbeleggers, een specifiek specialisme voor corporaties aan te kunnen bieden.

Robert
Arkenbout

Resi officieel lid van branche­organisatie NVM Business

Als team staan wij vanaf dag 1 voor kwaliteit in onze dienstverlening en werken wij niets anders dan transparant. Dit bevestigen wij nu nogmaals door officieel toe te treden tot de grootste brancheorganisatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. Tijdens een online meeting werden onze oprichters Alexander Buijs en Robbert Arkenbout officieel beΓ«digd door NVM-voorzitter Onno Hoes. Weer een mooie mijlpaal in onze organisatie!

Robert
Arkenbout

Nieuw jaar, nieuw team! We trappen 2021 goed af met uitbreiding van ons Resi team.

Shiva Autar heeft ruim vijf jaar werkervaring in de woningvastgoedmarkt en werkte onder andere voor boetiek investeerder Curlew, waar hij als Manager Developments & (Co-Living) Product Strategy onder andere nieuwe co-living concepten introduceerde aan de Nederlandse woningmarkt. In het Resi team zal Shiva zich toeleggen op concept en planontwikkelingen van nieuwe woonconcepten die onderdeel uitmaken van omvangrijke beleggingsvraagstukken.

RaΓ―d Emrani heeft ervaring opgedaan bij vastgoedadviseur CBRE en werkt als data analist aan de onderbouwing en toetsing van onder ander woningproposities. Hiernaast werkt hij aan de optimalisatie van het Resi woningdataplatform waarmee opdrachtgevers inzicht krijgen in demografische trends, huur- en leegwaardeontwikkelingen en kwalitatieve omgevingsinformatie zoals reviews en beoordelingsratings.

Beide heren studeerden aan de TU in Delft en werken samen met ons bestaande Resi team aan een duurzamer en betaalbaar woonklimaat op de Nederlandse woningvastgoedmarkt.