21/7/2021

Nieuwe Woonstandaard gelanceerd in quest naar snellere en efficiënte woningbouw

Samenbrengen van marktpartijen zoals beleggers, corporaties en ontwikkelaars is dagelijkse kost voor ons Resi team. Toch zien wij niet alle vraagstukken voorbijkomen, logisch. Handvatten om nieuwbouwvraagstukken efficiënter en sneller te doorgronden zijn dan ook welkom. Op initiatief van Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes is op 1 juli 2021 De Woonstandaard gelanceerd. Wij vinden het een mooie erkenning dat Resi gevraagd is hierin mee te denken. Chanine van Kleij en Robbert Arkenbout hebben de teams meegenomen in de perceptie van institutionele beleggers, de inzichten zijn vervolgens verwerkt in deze nieuwe Woonstandaarden.

14 verschillende Product-Markt-Combinaties (PMC’s) zijn hierin uitvoerig uitgewerkt. Voor iedere PMC zijn duidelijke randvoorwaarden beschreven zoals projectgrootte, proces- en gebruikskwaliteit, gezondheid en comfort, milieuaspecten en technische en esthetische kwaliteiten. Heldere handvatten die marktpartijen vanaf nu kunnen gebruiken in het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen.

 

Deze Woonstandaard 2.0 focust op de realisatie van woning zelf. De organisatie sluit echter niet uit dat daar in de toekomst wellicht standaarden bijkomen voor o.a. bouwdelen (modules) en mogelijk ook voor stedelijke (bedrijfsmatige)ruimtes.

 

Wil jij de nieuwe Woonstandaard inzetten?

Deze is hier vrij toegankelijk te downloaden.

Meer weten?
Neem contact op met
Robbert
Arkenbout