23/6/2021

Corporaties, ontwikkelaars, beleggers en gemeenten. Ze spreken elkaars taal (nog) niet.

Dagelijks plukken we de vruchten wanneer wij optreden als mediator tussen marktpartijen.

 

We zien dat inbreng van lokale corporatiekennis en relaties met gemeenten helpen om procedures te versnellen. En door verwachtingen te managen en het uitspreken van rendementen, inclusief het maken van heldere afspraken, een constructiever proces tot stand komt. Interessante samenwerkingsvormen kunnen dan ontstaan, die naast prijs ook voor synergie zorgen met mogelijke uitbreiding van diezelfde samenwerking in andere projecten.

Wanneer marktpartijen zo constructief te werk gaan… ja, dan gaat het hard met de Nederlandse woningbouw!

 

Lees meer over de verbreding van onze marktbenadering, door onze vastgoedspecialist Chanine van Kleij

Meer weten?
Neem contact op met
Chanine
van Kleij