12/7/2021

Aanpassing Woningwet is erdoor, beoogde invoering per 1 januari 2022!

De aanpassingen zullen corporaties meer mogelijkheden geven om vanuit (lokale) expertise hun portefeuille te besturen en hierop hun portefeuillestrategie vast te stellen. Minder een keurslijf, maar meer ondernemen binnen het werkgebied waar de corporatie actief is.

 

Corporaties mogen (weer) middenhuur woningen ontwikkelen en dat biedt kansen om de doorstroming beter op gang te brengen binnen het eigen sociale woningbezit. Niet alleen op sociaal-maatschappelijk vlak een goede ontwikkeling, maar ook voor de financiële kaders gezien de hoge bouwkosten en de afgetopte huurprijzen.

We verwachten door deze wijzigingen en het vertrouwen dat hiermee in de sector wordt gegeven, een (nog) actievere rol van corporaties in zowel nieuwe als bestaande woningprojecten. Kansen genoeg om nu door te pakken en de samenwerking met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers op te zoeken.

 

Meer over de aangepaste Woningwet? Staat op de website van het ministerie.

Meer weten?
Neem contact op met
Chanine
van Kleij